Tryghed, Dialog og Synlighed.

TDS er en pædagogisk vagtvirksomhed, der skaber tryghed og supplerer traditionelt vagtpersonale og kommunale gadeplansarbejde. Vi skaber tryghed for alle gennem synlighed, tilstedeværelse og dialog med borger, der skaber uro og utryghed enten i det offentlige rum, eller på private områder.

Vi leverer ikke blot traditionelle vagtydelser, men går i stedet et skridt videre og medvirker til at løse problemer på den længere bane. TDS udøver på samme tid tryghedsskabende vagtvirksomhed og har en pædagogisk indsats, hvor den dialog med udsatte grupper og individer der kendetegner traditionelt gadeplansarbejde overføres og benyttes til at forhindre potentielle konfliktscenarier og samtidigt medvirker til at løse problemer på den lange bane. TDS’s personale vil have indgående erfaring med gadeplansmetoder og kan omsætte disse til vagtsituationer og vice versa.

For os i TDS handler det om at sikre langsigtede løsninger. Hvis uroskabende unge og andre udsatte borgere smides væk fra et sted, så flyttes problemet et andet sted hen, eller det vender forstærket tilbage. Når vi taler med udsatte borgere, kan vi guide dem videre til relevante tilbud og på den måde kan vi på samme tid hjælpe den enkelte og skabe en mere langsigtet tryghed for alle andre borgere.

Vi kan på samme tid levere almindelige vagtservices og være på steder, hvor det ikke giver mening at have traditionelle vagter; som fx på s-togstationer, i parker og byens rum, samt på nogle private områder. TDS kan arbejde egenhændigt, eller vi kan understøtte eksisterende vagtpersonale eksempelvis i dialogen med grupper af uroskabende unge, som kan være vanskeligt for andre at håndtere.

Vi vil ofte ikke være eneste bemanding på fysiske steder i længere perioder, men vi vil i stedet være tilstede i særligt belastede områder i afgrænsede perioder. Dette betyder i praksis, at personalet ofte vil være markant til stede i en afgrænset periode, hvorefter indsatsen som regel udfases helt eller delvist. Indsatsens intensitet og længde tilpasses den konkrete udfordring og ved behov kan der være fast personale i en periode.