TRYGHED

TDS skaber tryghed for alle borgere, vi er tilgængelige og synlige. Vores tilstedeværelse skaber tryghed for såvel ansatte som alle andre borgere de steder, hvor vi arbejder. TDS løbende tilstedeværelse sikrer en god dialog med de unge og borger, før der opstår konflikter og kan nedtrappe konflikter i situationer, hvor det kræves.


DIALOG

Dialogen med de unge, som skaber uro og utryghed i byen er vores største force. Vores personale kan forebygge og løse konflikter med både enkelte unge og med grupper af unge. Vores medarbejdere har mange års pædagogisk erfaring, og de har et omfattende netværk blandt unge og socialarbejdere i København og omegn samt i andre dele af Danmark. Netværket og tilliden fra de unge er det, der gør at vores medarbejdere kan gå i dialog med unge også i områder, hvor de ikke tidligere har arbejdet. Vi fastholder dialogen og tilbyder de unge alternativer. Ellers flytter problemet videre eller bliver kun løst midlertidigt.


SYNLIGHED

TDS er synlige med trøjer med logoet Tryghed – Dialog – Synlighed. Dette skaber tryghed for andre personer i byens rum, og samtidig er vores erfaring, at neutrale uniformer medvirkende til at nedtrappe konflikter, inden de opstår.