Tryghed for alle borgere, vi er tilgængelige og
synlige. Vores tilstedeværelse skaber tryghed for såvel ansatte som alle andre
borgere de steder, hvor vi arbejder. TDS løbende tilstedeværelse sikrer en god
dialog med de unge og borger, før der opstår konflikter og kan nedtrappe
konflikter i situationer, hvor det kræves.

Dialogen med de unge, som skaber uro og utryghed i
byen er vores største force. Vores personale kan forebygge og løse konflikter
med både enkelte unge og med grupper af unge. Vores medarbejdere har mange års
pædagogisk erfaring, og de har et omfattende netværk blandt unge og
socialarbejdere i København og omegn samt i andre dele af Danmark. Netværket og
tilliden fra de unge er det, der gør at vores medarbejdere kan gå i dialog med
unge også i områder, hvor de ikke tidligere har arbejdet. Vi fastholder dialogen og tilbyder de unge
alternativer. Ellers flytter problemet videre eller bliver kun løst
midlertidigt.

Synlige med trøjer med logoet Tryghed – Dialog –Synlighed. Dette skaber tryghed for andre personer i byens rum, og samtidig er vores erfaring, at neutrale uniformer medvirkende til at nedtrappe konflikter, inden de opstår.