Dialog:

Dialogen med unge, som ofte færdes i grupper og som skaber uro og utryghed i byen er en af vores største forcer. Vores personale kan forebygge og løse konflikter med både enkelte unge og med grupper af unge. Vores medarbejdere har mange års pædagogisk erfaring, og de har et omfattende netværk blandt unge og socialarbejdere i København og omegn samt i andre dele af Danmark. Netværket og tilliden fra de unge er det, der gør at vores medarbejdere kan gå i dialog med unge også i områder, hvor de ikke tidligere har arbejdet.

Vi fastholder dialogen og tilbyder de unge alternativer. Ellers flytter problemet videre eller bliver kun løst midlertidigt.

Vi overfører samtidigt gadeplansarbejdets metode til den resterende del af vores vagtvirksomhed, da den ligeledes er yderst brugbar i arbejdet med andre udsatte borgere.

Synlighed:

TDS er altid synlige med trøjer med logoet Tryghed – Dialog – Synlighed. Dette skaber tryghed for andre personer i byens rum, og samtidig er vores erfaring, at neutrale uniformer medvirker til at nedtrappe konflikter, inden de opstår.

Tryghed:

TDS skaber tryghed for alle borgere, fordi vi er tilgængelige og synlige og fordi vores pædagogiske vagtvirksomhed ikke blot flytter problemer, men medvirker til at løse dem.

Vores tilstedeværelse skaber tryghed for såvel ansatte som for alle andre borgere de steder, hvor vi arbejder. TDS løbende tilstedeværelse sikrer en god dialog før der opstår konflikter og kan samtidigt nedtrappe konflikter i situationer, hvor det kræves.