TDS er en pædagogisk vagtvirksomhed, hvis kerneydelse er at skabe tryghed i civilsamfundet og erhvervslivet. Vores tilstedeværelse skaber tryghed for såvel ansatte, som alle andre borgere de steder hvor vi arbejder.

TDS kan arbejde egenhændigt, eller understøtte eksisterende indsatser. Vores team er fleksibelt, og kan være tilstede i længere eller kortere perioder, alt efter aftale og opgaveløsningen. Vores mange års erfaring  indenfor gadeplansarbejde og pædagogik gør, at vi har etableret et tillidsfuldt netværk, og at vores medarbejdere nemt kan operere i forskellige miljøer. Vi er altid iført vores uniform med logoet TRYGHED – DIALOG – SYNLIGHED

Vi er professionelle med en pædagogisk tilgang, og fører daglig logbog over vores arbejde. Dette er et vigtigt dokumentationsværktøj, hvis opgaven og indsatsen skal justeres og tilpasses. Derfor er vi hele tiden i tæt dialog med vores kunder.

Derudover har vi i TDS været aktivt deltagende i både planlægning og eksekvering af cykelprojektet i Københavns kommune Der har været overordentlig stor interesse for projektet i de 4 områder som det pt kommer i. Projektet kommer i Lundtoftegade, Titanparken, Urbanplanen og Folehaven. Interesserede børn, unge og deres forældre kommer med deres cykler, de får hjælp til at reparere cyklerne, mens der hygges omkring i en kop kaffe, tales om alt fra cykler, vejret, hverdags udfordringer oa. Der opstår en rigtig god stemning omkring den indrettede bil, f.eks har flere forældre givet udtryk for at stemningen i Lundtoftegade har forandret sig, man bliver glad når børnene cykler rundt, de oplever et fællesskab de ikke har oplevet før, en slags styrket social kapital.