Folkene bag TDS har i mange år bedrevet ledelse og koordinering af kommunale institutioner i København, der arbejder med tryghedsskabende indsatser og konflikthåndtering. Det er netop dette som har muliggjort konceptet TDS.

Vores medarbejdere har gennemgået en intern uddannelse, og er opkvalificeret i konflikt forebyggelse – konflikt håndtering og konflikt løsninger. Vores medarbejder er godkendt af rigspolitiet. Vores medarbejder bliver nøje introduceret til den enkelte opgave, som altid prioriteres med seriøsitet og kvalitet.

Vores metode:  

Relations arbejde: Relations arbejde med børn og unge handler om at opbygge tillidsfulde og støttende relationer. Det indebærer interesse, tryghed, positive interaktioner og god kommunikation. Dette bidrager til deres trivsel og udvikling.

Inklusionspædagogik: I arbejdet med børn og unge er inklusionspædagogik vigtigt. Det handler om at skabe et inkluderende miljø, hvor alle kan deltage fuldt ud. Vores personale har en differentieret tilgang, tydelig kommunikation og samarbejde med andre parter. Positiv og anerkendende tilgang fremmer inklusion.