Folkene bag TDS har i mange år bedrevet ledelse og koordinering af kommunale institutioner i København, der arbejder med tryghedsskabende indsatser og konflikthåndtering. Det er netop dette som har muliggjort konceptet TDS.

Vores medarbejdere har gennemgået en intern uddannelse, og er opkvalificeret i konflikt forebyggelse – konflikt håndtering og konflikt løsninger. Vores medarbejder er godkendt af rigspolitiet. Vores medarbejder bliver nøje introduceret til den enkelte opgave, som altid prioriteres med seriøsitet og kvalitet.